Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

HOME
Wat is er gebeurd?
Ik als ouder en mijn kind.
Wat kan er nu gebeuren?
Wat kan ik doen?
Waar kan ik naar toe?
Wat is er gebeurd?
Ik als ouder en mijn zoon of dochter.
Wat kan er nu gebeuren?
Wat kan ik doen?
Waar kan ik naar toe?
U bent hier > Home > Ouders van 18- jarigen > Wat is er gebeurd?
 1. Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag?
 2. Wat zijn de gevolgen voor het slachtoffer?
 3. Komt het alleen bij ons gezin voor?

Plots word je als ouder geconfronteerd met het gegeven dat je kind seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld. Dit betekent meestal een heuse shock. Het roept ook heel wat vragen bij je op. Eén van de eerste vragen is mogelijks wat dit seksueel grensoverschrijdend gedrag nu net inhoudt?

Het is niet steeds evident om een onderscheid te maken tussen seksueel grensoverschrijdend gedrag en normaal seksueel gedrag bij jongeren. Wanneer een 16-jarige jongen, bijvoorbeeld, een seksuele relatie heeft met zijn 14-jarige vriendin, is dit dan grensoverschrijdend of niet? Juridisch gezien is iemand slechts seksueel meerderjarig op 16, en is deze situatie dus (juridisch) grensoverschrijdend. Maatschappelijke criteria liggen soms anders dan de juridische normen en zijn meer onderhevig aan verandering. Tegenwoordig lijkt men een seksuele relatie tussen een 14- en 16-jarige meer te aanvaarden (mits er aan een aantal criteria is voldaan). Vandaag is er zelfs een debat om de juridische minimumleeftijd naar 14 jaar te brengen. Wat nu juist seksueel grensoverschrijdend gedrag is, bevindt zich tussen wat juridisch en wat maatschappelijk aanvaard is.

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag uit te sluiten, moet aan volgende criteria voldaan zijn:

 • Geldige instemming

  De andere persoon moet met de seksuele interactie akkoord gaan. Dit betekent meer dan enkel "ja" zeggen. Er zijn een aantal voorwaarden om van echte instemming te kunnen spreken:

 1. Beiden moeten begrijpen wat er gaat gebeuren. Is er geen sprake van verwarring of misleiding?
 2. Beiden moeten begrijpen wat door de cultuur en leeftijdsgenoten als "normaal" beschouwd wordt op seksueel vlak. Bijvoorbeeld: dat een ongetrouwd 18-jarig meisje seksueel actief is, wordt in de westerse wereld aanvaard omdat dit niet ongewoon is binnen haar leeftijdsgroep en cultuur. In andere delen van de wereld, of in andere culturen zal dit gedrag wel als ongepast beschouwd worden omdat dit gedrag ongebruikelijk is in die populatie en cultuur.
 3. Beiden moeten weten wat de gevolgen van dit gedrag kunnen zijn, zoals zwangerschap of ziekte.
 4. De andere persoon moet weten dat hij/zij kan toestemmen of weigeren, en weten dat een mogelijke weigering geen negatieve gevolgen zal teweeg brengen.
 5. Bij geldige instemming moet tenslotte ook sprake zijn van eerlijkheid.
 • Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid verwijst naar het machts- en controle-evenwicht in de relatie tussen de betrokken personen. Macht en controle kunnen te maken hebben met zaken zoals verschil in lengte, gewicht, leeftijd, intelligentie. Er bestaan echter subtielere zaken die ook een rol spelen in de gelijkheid. Iedereen die zich de mindere voelt in een relatie kan slachtoffer worden.

 • Het ontbreken van dwang

Dwang verwijst naar de druk die op het slachtoffer wordt uitgeoefend om in te stemmen met het seksuele gedrag. Deze dwang kan zeer subtiel zijn, zoals manipulatie, bedrog of groepsdruk. Maar ook meer expliciet, zoals dreigementen en omkoperij, dreigen met pijn en openlijk geweld.

 
 
Sensoa ontwikkelde ook een vlaggensysteem. Daarin wordt aangegeven in welke mate er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. Het kan een leidraad zijn voor jou als ouder om het gedrag van je eigen kind in te schatten. De brochure van Sensoa vind je hier terug: http://www.seksuelevorming.be/downloadfiles_shop/OverDeGrensGidsVoorOuders.pdf.

Ouders van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben dikwijls uit bezorgdheid ook vraag naar het slachtoffer, nl. hoe het met hem of haar gesteld is, wat het allemaal betekent heeft voor het slachtoffer, welke gevolgen het voor hem of haar heeft,…

Als ouder van een pleger kennismaken met mogelijke gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor het slachtoffer is niet aangenaam. Het kan pijnlijk zijn te ervaren welke schade er mogelijks is aangericht. Toch kan dit je als ouder sterken om je kind te ondersteunen in het voorkomen van herval.

Het slachtoffer van het seksueel grensoverschrijdend gedrag kent na de gebeurtenissen mogelijks een aantal veranderingen in zijn of haar leven. De gevolgen kunnen op korte of lange termijn fysiek en/of psychisch zijn. Elk slachtoffer heeft zijn of haar eigen beleving en gaat verschillend om met wat er is gebeurd.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn een aantal veel voorkomende en mogelijke gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag vastgesteld. Via de volgende link kan u meer informatie vergaren over gevolgen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag: http://www.begrensdeliefde.nl/achtergrondinformatie/seksueel_misbruik/gevolgenseksueelmisbruik.

Waarom overkomt mij en mijn familie dan zoiets? Deze vraag kan in twee stukken uiteengehaald worden: waarom worden feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd? En waarom is dit in mijn familie gebeurd? Op de eerste vraag proberen we een antwoord te geven bij de veelgestelde vragen op onze I.T.E.R.-site (http://iter-hulp.be/news.php?n=42&id=31&cid=1&mnav=A). Het maakt deel uit van elke therapie om daarover na te denken. Op de tweede vraag is het antwoord niet gemakkelijk, maar in ieder geval komt seksueel grensoverschrijdend gedrag niet uit de lucht vallen. Ook al kan dit zo aanvoelen.

Is mijn familie dan de enige waarin zoiets voorvalt? Nee.
In 2002 werden er in België 70208 meldingen van “misdrijven tegen de lichamelijke integriteit” bij de politie geregistreerd. Hoeveel families van plegers zouden hierbij betrokken zijn? En hoeveel families hebben bovendien nog te maken met plegers die niet gemeld worden bij de politie? Seksueel grensoverschrijdend gedrag is zeker geen probleem dat maar zelden voorkomt. Familieleden kunnen wel dat gevoel hebben, omdat er weinig over wordt gesproken. De schaamte is groot.

Als je de onderstaande link volgt, krijg je enkele cijfergegevens over seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongeren:
http://www.iter-hulp.be/index.php?n=44&id=45&sid=45&taal=N

(Zie onder ‘Prevalentie’).


 

Reageer op deze pagina. Reacties worden gemodereerd en worden pas getoond na goedkeuring. Laat het naamveld leeg indien je anoniem wenst te reageren. Vermeld ook je emailadres indien je van ons een antwoord via email wenst te ontvangen.

Je naam
Je reactie
Je email
 

Juridische info
Bibliotheek
Vragen van ouders
Verhalen
Contact met een hulpverlener
Links
Sitemap

Over deze website

Ouders van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag is een deel van www.familievan.be. Deze website werd ontwikkeld door ITER, ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De programmatie en layout van deze website werd uitgevoerd door De Vierde Filmstad

Contactbrievenbus@familievan.be

www.familievan.be
www.familievan.be © 2009-2013 - sitemap