Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

HOME
Wat is er gebeurd?
Ik als ouder en mijn kind.
Wat kan er nu gebeuren?
Wat kan ik doen?
Waar kan ik naar toe?
Wat is er gebeurd?
Ik als ouder en mijn zoon of dochter.
Wat kan er nu gebeuren?
Wat kan ik doen?
Waar kan ik naar toe?
U bent hier > Home > Ouders van 18- jarigen > Wat kan er nu gebeuren?

Ouders leven vaak in onzekerheid en onwetendheid over wat er na het uitkomen van het seksueel grensoverschrijdend gedrag kan gebeuren met hun kind en met zichzelf. Mogelijks is dit een vraag die je jezelf ook stelt.

We overlopen hier aan de hand van een aantal thema’s enkele zaken die na het vaststellen van wat er gebeurd is, kunnen plaatsvinden:

  1. Gezondheid.
  2. Contact met je kind.
  3. Gezinssituatie.
  4. Reacties.
  5. Een klacht en juridische stappen.
  6. Persbelangstelling.

Je kan als ouder mogelijks onder heel wat stress en emoties komen te staan. Dit heeft soms lichamelijke gevolgen zoals hoofdpijn, moeheid,… Ook mentaal kan deze periode erg zwaar zijn. Het is niet uitzonderlijk dat je als ouder geconfronteerd wordt met depressieve gevoelens en gedachten. Gezondheid, zowel fysiek als psychisch, bewaak je best bij jezelf én bij anderen. Zo kunnen ook andere kinderen of andere familieleden dergelijke gezondheidsperikelen ervaren. Met het oog op jouw eigen welzijn spreek je ook best tijdig familie, vrienden of hulpverleners aan.

 

Thuis is er misschien wel iets veranderd nadat je kennis nam van wat er gebeurd is. Het dagelijkse leven zoals voorheen oppakken is niet steeds evident. Er kan iets gebroken zijn tussen jou en je kind. Je kan het gevoel hebben dat je kind het vertrouwen heeft geschonden.
Soms loopt het contact met je kind wat stroef. Er wordt bijvoorbeeld weinig of niet gesproken met elkaar. Of er bestaat een bepaalde nervositeit om met elkaar te spreken. Maar de gebeurtenissen kunnen ook tot gevolg hebben dat je als ouder net heel wat meer kan bespreken met je kind dan voorheen. Open communiceren kan zeker en vast het contact met jouw kind bevorderen. 10 suggesties voor ouders van plegers.

Er bestaat ook de mogelijkheid dat je kind residentiële hulp nodig heeft en/of opgelegd krijgt. In dat geval verblijft je kind (tijdelijk) niet meer thuis, maar in een begeleidingstehuis, gemeenschapsinstelling of psychiatrisch ziekenhuis. Als ouder is dit dikwijls niet gemakkelijk. Je mist je kind en er kan bijvoorbeeld het gevoel ontstaan dat je kind je ontnomen werd. Je vertrouwt je kind immers toe aan hulpverleners, die opgeleid zijn om je kind zo goed mogelijk te helpen. Belangrijk is dat je alsnog je kind regelmatig kan bezoeken en duidelijk geïnformeerd wordt. Aarzel daarom niet om contact op te nemen met de betrokken instanties. Zij helpen je graag met de vragen die je hebt.

Zoals aangegeven kan de situatie in het gezin wijzigen. Mogelijks is het evenwicht binnen je gezin (even) verstoord. Wanneer jouw kind binnen het gezin blijft, zal het wellicht iets anders zijn dan voorheen. Mensen reageren dikwijls verschillend op wat er gebeurd is. Zo heb je mogelijks een andere reactie dan je partner, je andere kinderen, je eigen ouders,… Ook hier lijkt open communicatie ons aangewezen. 10 suggesties voor ouders van plegers.
Een belangrijk aspect in het gezin is de veiligheid. Ieder lid binnen het gezin moet zich veilig voelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat contact met broers of zusjes in een veilige omgeving moet gebeuren. Daardoor kan permanent toezicht noodzakelijk zijn. Natuurlijk is het steeds afhankelijk van wat er gebeurd is en van de specifieke gezinssituatie. Toch staat centraal dat er geen gevaar voor andere gezinsleden mag zijn. Hiervoor neem je soms een maatregel die de gezinssituatie wijzigt. Wat kan ik doen om de veiligheid in mijn gezin te versterken?

 

Nadat de gebeurtenissen aan het licht gekomen zijn, volgen er soms reacties uit de omgeving. De mate waarin dat gebeurt, hangt af van verschillende zaken, zoals de bekendheid en de ernst van de situatie, alsook de mate van betrokkenheid van andere mensen. Reacties kunnen heel uiteenlopend zijn: van bezorgdheid tot woede. Zo kunnen mensen je hulp aanbieden en steun betuigen. Daartegenover kunnen er mensen zijn die negatieve reacties naar jou en je kind uiten. Dit betekent dikwijls een tweede slag voor ouders en het kind. Steun van familie, vrienden of hulpverleners kan je echter helpen om met de situatie om te gaan.
Mogelijks is er sprake van de pers die hetgeen gebeurd is ook bericht. Dit kan betekenen dat journalisten je aanspreken. Persaandacht heeft meestal een grotere bekendheid van het gebeurde tot gevolg. Als ouder is het in dergelijk geval niet evident jezelf en je kind hiervan af te schermen. Je kan op verscheidene wijzen hiermee omgaan. Persbelangstelling.

Op hetgeen gebeurd is, volgt mogelijks een klacht van het slachtoffer. Dit betekent dat hij of zij bij politie of gerecht aanstuurt op een onderzoek en een juridisch gevolg. Een onderzoek betekent dat zowel jouw kind net als jij zelf kunnen ondervraagd worden. Mogelijks is er zelfs sprake van een huiszoeking of een inbeslagname van bepaalde zaken (zoals bv. een computer). Bij een klacht bevinden de gebeurtenissen zich in een juridisch parcours. Het parket kan de zaak voor de jeugdrechtbank brengen.
Als ouder heb je de mogelijkheid voor je kind een advocaat onder de hand nemen. Er wordt je echter sowieso een jeugdadvocaat toegewezen via de jeugdrechtbank, dus een eigen advocaat is niet noodzakelijk. Een rechtszaak betekent ook dat er een maatregel kan volgen voor jouw kind. Meer informatie over de jeugdrechtbank en mogelijke maatregelen vind je hier:
(http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/jeugdcriminaliteit) .

 

Heel wat zaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag komen in de pers. Soms ook kleine zaken die toevallig door een wakkere journalist worden opgepikt en zo toch in de krant belanden. Maar ook de grote zaken die breed uitgesmeerd worden, maken telkens weer de herinnering aan een eigen geschiedenis van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de familie wakker. Zo worden steeds de herinneringen opnieuw bovengehaald.

De pers heeft een belangrijke rol in de samenleving en brengt naar buiten wat mensen bezighoudt en waar ze zich zorgen over maken. Dat wil niet zeggen dat de pers altijd gelijk heeft, maar ze is wel een realiteit waarmee rekening moet gehouden worden. Journalisten hebben geen recht om in iemands privéleven binnen te dringen. Als je zelf niet in de kijker loopt, blijven de media ten opzichte van de familie meestal ook wel op afstand.

Het effect van persbelangstelling is echter dat de buurt en de kennissenkring ook geïnformeerd kan geraken. Een artikeltje kan nog zo klein en anoniem zijn, er is altijd wel iemand die uit de initialen en andere details de identiteit van de verdachte kan afleiden. Wat er dan kan gebeuren, is weer heel verschillend maar meestal wel ingrijpend.

Je moet als ouder van een pleger sterk in de schoenen staan om zo’n storm goed door te komen. Er is helemaal niets mis mee om op zo’n ogenblikken hulp te zoeken. Steun bij een vertrouwenspersoon in de familie of bij vrienden of kennissen kan heel belangrijk zijn. Sommige ouders trekken hun steun voor hun kind in twijfel. Het is echter belangrijk om geen overhaaste beslissingen te nemen.

 

Wat er allemaal kan gebeuren, is niet voorspelbaar. Hier hebt u met enkele mogelijke gevolgen kunnen kennismaken. Ouders hebben hierbij dikwijls de vraag wat ze kunnen doen? Daarom hebben we een afzonderlijk deel van de website hieraan gewijd. Wat kan ik doen?


 

Reageer op deze pagina. Reacties worden gemodereerd en worden pas getoond na goedkeuring. Laat het naamveld leeg indien je anoniem wenst te reageren. Vermeld ook je emailadres indien je van ons een antwoord via email wenst te ontvangen.

Je naam
Je reactie
Je email
 

Juridische info
Bibliotheek
Vragen van ouders
Verhalen
Contact met een hulpverlener
Links
Sitemap

Over deze website

Ouders van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag is een deel van www.familievan.be. Deze website werd ontwikkeld door ITER, ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De programmatie en layout van deze website werd uitgevoerd door De Vierde Filmstad

Contactbrievenbus@familievan.be

www.familievan.be
www.familievan.be © 2009-2013 - sitemap