top of page

Je bent niet alleen!

Deze website is er voor alle kinderen van wie een ouder seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd of daarvan beschuldigd wordt. Als kinderen dit te weten komen over hun vader of moeder, is dat vaak een hele schok voor hen. Zoals bij Jef, Kaat en Munir:

Jef (12 jaar)

Kaat (14 jaar)

Munir (9 jaar)

“Mijn papa is een heel toffe papa, hij voetbalt altijd met mij en maakt veel grapjes. Hij heeft kinderen in zijn klas aangeraakt. Het heeft zelfs in de krant gestaan. Ik kon dat eerst heel moeilijk geloven, mijn papa is niet slecht. Soms hoor ik ’s avonds in bed mijn mama en papa ruzie maken daarover, dan roept mama dat ze wil scheiden van hem. Ik ben bang voor wat er gaat gebeuren met mijn papa en mijn mama en mij en mijn zus. En ik vind het ook wel erg voor de kinderen in zijn klas."

“Op een dag is de politie plots binnengekomen in ons huis en hebben ze de computers meege-nomen, die van papa, maar ook die van mij en mijn broer. Dat is nu een jaar geleden en binnenkort moet mijn papa voor de rechter komen, want er stond kinderporno op zijn computer. Als jongens in mijn klas grapjes maken over porno, weet ik niet hoe ik mij moet gedragen. Ik schaam me voor wat mijn vader gedaan heeft. Ik heb geprobeerd om het te vergeten en er niet meer aan te denken, maar nu hij naar de rechter moet, spookt het toch heel de tijd door mijn hoofd."

“Een paar maanden geleden heeft mijn mama ontdekt dat mijn papa mijn grote zus seksueel misbruikte. Dat was al een hele tijd, maar mijn zus mocht er niet over praten van papa. Mijn zus heeft een andere papa dan ik, dus hij is eigenlijk haar stiefvader. Ik weet niet wat er precies gebeurd is, mijn mama vindt dat ik te klein ben om er uitleg over te krijgen. Maar ik weet wel dat papa daarom nu in de gevangenis zit. Sinds die dag is alles anders thuis. Ik heb papa nog niet mogen bezoeken in de gevangenis en mis hem eigenlijk wel. Maar dat durf ik niet zeggen. Want mama is heel boos op hem en ze huilt heel veel. Mijn zus is heel stil. Ik voel me heel alleen en durf er met niemand over praten."

In deze voorbeelden gaat het steeds over papa’s. Zijn er dan geen mama’s die dat doen? Wij kennen er veel minder, maar we weten niet precies hoe dat komt. Misschien zijn er minder mama’s die dat doen, maar het zou ook kunnen dat er evenveel mama’s zijn die seksueel grensoverschrijdend gedrag plegen maar dat het nog meer geheim blijft dan bij papa’s. In ieder geval, zowel mannen als vrouwen kunnen pleger zijn van seksueel grensoverschrijdend. En zowel mannen als vrouwen kunnen slachtoffer worden!

Een hoofd vol vragen

Er zijn heel wat vragen waar kinderen mee in hun hoofd kunnen zitten als één van hun ouders seksueel grensoverschrijdend heeft gepleegd. Maar vaak durven ze die niet aan iemand stellen. Ze zijn beschaamd, voelen zich schuldig of willen hun ouder(s) niet lastig vallen met hun vragen; “Die heeft het al moeilijk genoeg”, denken veel kinderen. 

 

Wij proberen via deze website toch een (beetje een) antwoord te geven op jouw vragen, maar dat is niet makkelijk. Het zijn moeilijke vragen om op te antwoorden en bovendien kennen we jouw situatie niet. We vinden het belangrijk dat je niet alleen blijft zitten met deze vragen en zorgen. Misschien kan je erover praten met een volwassene die je vertrouwt: je ouder(s), een leerkracht, iemand uit je familie, de ouders van een goede vriend of vriendin… Als dit niet gaat kan je ons een mailtje sturen op: brievenbus@familievan.be of kijk eens verder op deze website naar adressen waar jij terecht kan met je vragen, zorgen en gevoelens.

A. Waarom heeft mijn papa (of mama) dit gedaan? 
Dit is meteen één van de moeilijkste vragen om op te antwoorden. Wij hebben al met heel veel mensen gepraat die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld, al heel veel nagedacht over deze vraag en al veel boeken gelezen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En toch weten we het antwoord op deze vraag nog altijd niet helemaal! Dus is het normaal dat jij ook niet goed begrijpt waarom het gebeurd is. Maar twee dingen weten wij wel heel zeker: 

  1. Het is nieuw jouw schuld of fout! De verantwoordelijkheid voor het seksueel grensoverschrijdend gedrag ligt bij de pleger. Zijn probleem is dat hij feiten gepleegd heeft; maar jouw probleem is dat die feiten ook gevolgen voor jou hebben. 

  2. Wat het antwoord op de WAAROM-vraag ook is, het is vooral heel erg belangrijk dat je papa (of mama) ervoor zorgt dat het NIET meer opnieuw gebeurd! Als hij (of zij) in therapie gaat, kan hij (of zij) samen met de therapeut nadenken over deze vraag maar er vooral voor proberen zorgen dat het in de toekomst NIET meer opnieuw gebeurd! Je papa (of mama) kan hulp zoeken bij I.T.E.R. om rond dit probleem te werken.

B. Is mijn papa (of mama) een slechte papa (of mama)? 
In films worden mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag plegen vaak als “slechteriken” uitgebeeld. Maar wij denken niet dat er “slechte” en “goede” mensen zijn op de wereld. Wij denken wel dat mensen soms slechte en soms goede dingen doen, ook mama’s en papa’s. Maar mama’s en papa’s die slechte dingen doen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag plegen, hebben daarnaast ook hun mooie kanten en doen ook goede dingen: ze zijn lief of grappig, helpen jou met je huiswerk of gaan met jou  naar de voetbal,…Je zou kunnen zeggen dat je papa (of mama) een lichte kant heeft en een donkere kant, of een mooie en een lelijke kant. En dat maakt het net héél erg verwarrend en lastig voor jou als kind! 

C. Is het normaal dat ik nog van mijn papa (of mama) houd? Ook al heeft hij (of zij) iets verkeerd gedaan?
Het is heel normaal en helemaal oké dat jij van je papa (of mama) blijft houden! Ook nog als je ontdekt hebt dat hij (zij) seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd. Ook als andere mensen zeggen dat je papa (of mama) slecht is. Ook als je papa (of mama) in de gevangenis zit. Jij mag altijd van je papa én mama blijven houden. En papa en mama zullen ook van jou blijven houden! Kinderen en ouders zijn immers voor altijd met elkaar verbonden. Loyaliteit noemen we dat met een moeilijk woord.


Seksueel grensoverschrijdend gedrag is verkeerd, daar twijfelen wij helemaal niet aan. Maar dat wil niet zeggen dat je papa (of mama) helemaal verkeerd is. Misschien willen sommige mensen jou helpen door te zeggen dat je je papa (of mama) beter kan laten vallen nu het seksueel grensoverschrijdend gedrag  uitgekomen is. Sommige kinderen hebben het nodig om (tijdelijk) te breken met hun ouder, maar anderen willen hun papa (of mama) net blijven steunen. Wij vinden het belangrijk dat je zelf kan bepalen wat jij voelt en denkt over de fouten die je papa (of mama) gemaakt heeft. 

D. Iedereen zegt dat ik zo op mijn papa (of mama) lijk, ga ik dan later ook zo'n dingen doen? 
Als mensen zo’n uitspraken doen, is dat misschien uit bezorgdheid om jou, omdat ze niet willen dat je in de problemen komt later. Maar het kan je wel erg kwetsen of bezorgd maken. 

In ieder geval, het is een normale en goede vraag. Maar het is niet omdat één van jouw ouders seksueel grensoverschrijdend gedrag  heeft gepleegd, dat jij later ook pleger zult worden, gelukkig maar! Natuurlijk lijk jij op je papa, in sommige dingen. En lijk jij op je mama, in andere dingen. Misschien heb je blauwe ogen als je papa maar krulhaar als je mama? En in nog andere dingen ben je helemaal jezelf en lijk je op geen van de twee! Je bent immers een mengeling van hen twee, maar je bent ook je unieke en bijzondere zelf! 

In ieder geval: seksueel grensoverschrijdend gedrag erf je niet zomaar over zoals de vorm van je neus of de kleur van je ogen. Alle gedrag, en dus ook seksueel grensoverschrijdend gedrag, wordt door veel meer zaken bepaald: door je karakter, de mensen die je steunen, de (leuke en minder leuke) dingen die je meemaakt in je leven, de dingen die je leert op school en van vrienden,… Natuurlijk heeft het gezin waarin je opgroeit invloed op jouw toekomst. Als je thuis veel TV kijkt, ga jij later misschien ook veel tv kijken… of net niet! Als jullie thuis geen vlees eten, ga jij later zelf misschien ook geen vlees eten… of net wel! De voorbeelden van je ouders hebben zeker een invloed, maar jij kan later als volwassene je eigen keuzes maken in je leven.

E. Gaat mijn papa (of mama) gestraft worden? En hoe dan?
Dat weten we niet precies. Dat hangt af van wat je papa (of mama) precies gedaan heeft en hoe vaak het gebeurd is (één keer of vaker). En wie het slachtoffer is, want de wet voorziet bijvoorbeeld strengere straffen als het slachtoffer minderjarig (-18) is. Maar ook van het feit of het de eerste keer is dat je papa (of mama) de wet overtreedt, of hij (of zij) spijt heeft,…speelt een rol in de beslissing. 

Vooraleer iemand die  seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd, gestraft kan worden, zal er een onderzoek gevoerd worden. Mensen kunnen niet zomaar gestraft worden op basis van een verhaal dat iemand vertelt. In België zegt de wet dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is. Daarom zullen het parket en de politie onderzoeken wat er precies gebeurd is. Dat doen ze in de eerste plaats door je papa (of mama) te verhoren, maar ook andere mensen uit je gezin of familie kunnen gevraagd worden om met de politie te praten. Ook de vermoedelijke slachtoffers zullen ondervraagd worden, er kan een computer in beslag genomen worden, er kan gevraagd worden om de verdachte psychologisch te onderzoeken,… Pas na het onderzoek zal er beslist worden of je papa (of mama) voor de rechter moet verschijnen of niet. Zo’n onderzoek kan wel enkele maanden, soms zelfs langer, duren. En dat is lastig voor de mensen die er van dichtbij bij betrokken zijn, zoals jij, omdat je in die tijd niet weet wat er precies gaat gebeuren. 

Maar je papa (of mama) staat er niet alleen voor in die gerechtelijke weg: hij (of zij) heeft recht op een advocaat. Die zal ervoor zorgen dat je papa (of mama) zo goed mogelijk verdedigd wordt en dat zijn (of haar) rechten worden gerespecteerd. Zo heeft bijvoorbeeld iedereen recht op een eerlijk proces, en kan je mensen niet zomaar opsluiten als er geen proces is geweest. 

Als je papa (of mama) voor de rechtbank moet komen, zal de rechter beslissen of je papa (of mama) schuldig is of niet. Als je papa (of mama) schuldig wordt bevonden, zal de rechter beslissen welke straf geschikt is. Straffen die vaak opgelegd worden na seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn: een gevangenisstraf, verplichte therapie, een boete. Daarnaast moeten mensen die veroordeeld zijn voor seksueel grensoverschrijdend gedrag meestal ook een schadevergoeding betalen aan hun slachtoffer(s) om de schade die ze hebben toegebracht door hun gedrag zo veel als mogelijk te herstellen. 

Als je papa (of mama) voor een tijdje in de gevangenis zit, is dat voor jou als kind niet makkelijk. Misschien wil je op bezoek maar weet je niet hoe je dat moet regelen? Of misschien mag of durf je niet op bezoek? Of wil je niet op bezoek maar vraag je je wel af hoe het leven voor je papa (of mama) is in de gevangenis? Of durf je aan niemand vertellen dat je ouder in de gevangenis zit? Voor hulp bij al deze vragen, kan je terecht bij justitieel welzijnswerk. Je vindt hun contactgegevens op deze website bij “Hulp en advies”. Er bestaan ook boeken voor kinderen van wie er een ouder in de gevangenis zit, kijk maar eens bij “Meer lezen”. 

F. Wat zijn de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor de slachtoffers?  
Dat is voor ieder slachtoffer anders: het hangt af van wat er precies gebeurd is, hoe oud het slachtoffer was toen het gebeurde, hoe vaak het gebeurd is, of de dader iemand is die ze kennen en vertrouwen,… Maar ook van de steun die zij krijgen uit hun omgeving, van hun karakter, van andere (leuke en minder leuke) gebeurtenissen uit hun leven, enzoverder. 

In ieder geval brengt seksueel grensoverschrijdend gedrag wel steeds schade toe aan het slachtoffer, soms weinig, soms erg veel. Die schade kan lichamelijk zijn (bijvoorbeeld blauwe plekken als er geweld gebruikt is), materieel (bijvoorbeeld kledij die beschadigd is) maar is meestal vooral psychologisch. Mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken, zijn vaak een tijdje angstig, boos en/of verdrietig, hun vertrouwen in andere mensen is gekwetst, ze voelen zich vuil, beschaamd of schuldig, durven minder dingen (bijvoorbeeld niet meer alleen naar huis wandelen ’s avonds), hebben last van nachtmerries en akelige herinneringen. Zowel mannen als vrouwen en zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen slachtoffer zijn. Zij kunnen voor hulp terecht bij de politie, Slachtofferhulp,… Je vindt de adressen van slachtofferhulp iets verder naar beneden op deze website bij "Hulp en advies"

G. Wat gaan mijn vrienden van mij denken als ze dit te weten komen? 
Dat weten we niet. Mensen kunnen soms heel fel reageren als ze te weten komen dat er seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd is. Dat is ook begrijpelijk, het gaat immers om ernstige feiten. Maar het is niet eerlijk als JIJ bekritiseerd of veroordeeld wordt voor iets wat niet jijzelf, maar je papa (of mama) gedaan heeft! Hopelijk doen jouw vrienden, familie,…. dat dus niet, en zijn ze slim genoeg om te weten dat het gedrag van je papa (of mama) niet jouw fout is! Jij kent deze mensen het beste, dus misschien kan je zelf best inschatten wie jou zal blijven steunen en tegen wie je liever zwijgt. Het is erg normaal dat je niet zomaar tegen iedereen wil vertellen wat je papa (of mama) gedaan heeft. Maar we hopen dat er toch tenminste wel één persoon is waar jij bij terecht kan met je verhaal. Want als je voor iedereen moet geheim houden wat er in jouw gezin aan de hand is, kan dat een hele zware last zijn voor jou als kind.

H. Is het waar wat er in de krant allemaal over mijn papa (of mama) staat? 
In de media (de kranten, het nieuws, tv-programma’s) wordt er veel aandacht besteed aan zaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is nodig dat hierover in de media berichten verschijnen, want het is een belangrijk probleem in onze maatschappij. Maar het kan erg lastig zijn voor jou: niet alleen als het over jouw papa (of mama) gaat, maar ook als het over andere zaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat, want die maken bij jou misschien ook herinneringen wakker aan je eigen gezin. Sommige dingen die je hoort of leest, wist je misschien al, het gaat tenslotte om je papa (of mama). Maar misschien lees je ook dingen die je nog niet wist, of niet wil weten, omdat het niet fijn is negatieve dingen over je papa (of mama) te lezen. En soms is de informatie ook fout of niet helemaal eerlijk. Het beste is om met iemand die jij kan vertrouwen te praten over wat je leest en hoort en welke vragen dit bij jou oproept.

I. Waarom dat slachtoffer? En hoe komt het dat het niet met mij is gebeurd? 
Dat weten we niet precies want we kennen de situatie van jouw papa (of mama) niet. Maar het is in ieder geval niet jouw schuld en ook nooit de schuld van het slachtoffer. Het is niet door iets dat een slachtoffer doet of niet doet, zegt of niet zegt, dat hij (of zij) slachtoffer is geworden van het seksueel grensoverschrijdend gedrag dat je papa (of mama) gepleegd heeft. 

Sommige kinderen voelen zich schuldig dat zij “ontsnapt” zijn aan het foute gedrag van hun papa (of mama). Zeker als de slachtoffers kinderen zijn die jij kent, zoals een (stief)broer of zus, of ander kind uit de familie, uit de straat,…. Sommige kinderen denken zelfs: ik had liever gehad dat papa (of mama) het met mij had gedaan, dan had ik mijn zus of broer kunnen beschermen. Ze voelen zich machteloos. Het kan erg lastig zijn voor jou om te ontdekken dat iemand waar je van houdt (je broer, zus, een vriendje,…) problemen heeft door iets wat je papa (of mama) gedaan heeft, maar jij kan daar niets aan doen! Wat jij wel kan doen is dat andere kind steunen: door te zeggen dat je hem of haar wil steunen, door met hem/haar te lachen, te spelen, te praten,… 

J. En wat als papa (of mama) ook et mij iets seksueel grensoverschrijdend heeft gedaan?
Misschien ben je heel erg in de war geraakt toen je te horen kreeg dat je papa (of mama) seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd. En misschien vraag je je af of papa (of mama) bij jou dan ook iets verkeerd gedaan heeft? Niet alle aanrakingen tussen ouders en kinderen zijn verkeerd! Het is bijvoorbeeld heel normaal dat je ouders je een knuffel of kus geven of je tot een bepaalde leeftijd helpen bij het wassen. Maar als er dingen gebeuren/ zijn gebeurd waar jij je, om welke reden dan ook, niet goed of prettig bij voelt dan hoef je daar niet over te zwijgen! Hoe moeilijk het soms ook is voor slachtoffers om te praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag, voor jouw veiligheid en gezondheid is het erg belangrijk dat dit stopt! Volwassenen kunnen kinderen enkel helpen en hen beschermen als ze weten wat er aan de hand is. Als je zelf ook slachtoffer bent, is het belangrijk dat je iemand zoekt die jij vertrouwt om mee te praten. Soms is het moeilijk in je gezin daarover te praten, denk dan eens na of er iemand is buiten je gezin waar je bij terecht kan: dat kan een leerkracht zijn, een grootouder, een vriend,… Of neem contact op met een dienst slachtofferhulp, je vindt hun gegevens verder op deze website bij "Hulp en advies".

A. Waarom heeft mijn papa (of mama) dit gedaan?
B. Is mijn papa (of mama) een slechte papa (of mama)?
C. Is het normaal dat ik nog van mijn papa (of mama) houd?
D. Iedereen zegt dat ik zo op mijn papa (of mama) lijk, ga ik dan later ook zo'n dingen doen?

Hulp en advies

We hebben geprobeerd om jou een beetje te helpen via deze website. Maar dat is niet altijd genoeg. Misschien wil je graag eens praten met iemand over je situatie, je vragen kunnen stellen of gewoon je hart eens luchten. Weet dat je er niet alleen voor staat! Hieronder vind je enkele organisaties waar je bij terecht kan:

  • I.T.E.R. is een centrum in Brussel voor preventie, hulp en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gepleegd, en hun omgeving, kunnen bij deze dienst terecht. Jouw mama of papa, maar ook jijzelf, kan contact opnemen met deze dienst.

  • Bij AWEL! (vroeger de “kinderen-en jongerentelefoon”) kan je gratis en anoniem terecht voor een gesprek of informatie. Je kan hen bellen, mailen of chatten. Het gratis en anoniem telefoonnummer van Awel is het nummer 102. Mailen en chatten kan via deze website.

  • Bij een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling kan je terecht als je op één of andere manier (fysiek, emotioneel of seksueel) slecht behandeld wordt. Er is een vertrouwenscentrum kindermishandeling in elke Vlaamse provincie en in Brussel. Je vindt de contactgegevens hier. Als je graag wil chatten, kan je dat op deze website doen: www.nupraatikerover.be.

  • In een CAW (centrum algemeen welzijnswerk) kan iedereen terecht voor hulp, advies en ondersteuning. Er is zeker een CAW in jouw buurt te vinden op hun website.

  • Justitieel welzijnswerk is een dienst waar iedereen terecht kan die als dader/verdachte in contact komt met justitie: alle plegers, maar ook hun familie, kunnen er terecht voor informatie en een gesprek. Vraag in het dichtstbijzijnde CAW naar de dienst justitieel welzijnswerk. Zij kunnen je verder helpen als je bijvoorbeeld vragen hebt rond de gevangenis.

  • Slachtofferhulp biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassen die slachtoffer zijn van één of andere vorm van geweld, ook seksueel geweld. Je kan er (gratis) terecht voor zowel psychologische, juridische als praktische hulp. De adressen en contactgegevens kan je vinden op deze pagina of vraag ernaar in het dichtstbijzijnde CAW.

  • Moderator is een dienst die slachtoffer-daderbemiddeling aanbiedt: Bemiddeling wil zeggen dat slachtoffer en dader van (seksueel) geweld met de hulp van een neutrale persoon, de bemiddelaar, in gesprek gaan met elkaar over de feiten die gebeurd zijn, maar ook over de achtergrond, en de gevolgen daarvan. Je vindt de contactgegevens op hun website.

Een lijf vol gevoelens

Als je ontdekt dat je papa (of mama) pleger is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zit je niet alleen met een hoofd vol vragen, maar ook met een lijf vol gevoelens! Misschien ben je bang, of boos, of beschaamd, of voel je je schuldig. Of dat allemaal tesamen! Of misschien voel je helemaal niets, en probeer je gewoon verder te gaan met je leven. Dat is allemaal normaal.

A. Misschien ben je bang...

... omdat je niet weet wat er nu met je papa (of mama) gaat gebeuren, en met jou, en met jullie gezin.
... voor de reacties van andere mensen: wat gaan ze nu zeggen over jouw gezin? Wat gaan ze denken? Gaan andere kinderen je nu plagen of uitlachen? 
... dat het slachtoffer (of de familie ervan) boos gaat worden op jullie.
... omdat de politie ook met jou wil praten.
... omdat je veel nachtmerries hebt de laatste tijd.

B. Misschien ben je verdrietig...

... omdat je plots veel minder contact hebt met je papa (of mama) .
... omdat iemand uit je gezin of je omgeving slachtoffer is van het seksueel grensoverschrijdend gedrag.
... omdat andere mensen in je gezin verdrietig zijn.

C. Misschien ben je boos...

... op papa (of mama) omdat hij (of zij) zoiets gedaan heeft!
... op papa (of mama) omdat door het seksueel grensoverschrijdend gedrag heel jouw leven ondersteboven wordt gehaald!
... op degene die vertelt heeft over het seksueel grensoverschrijdend gedrag of op het slachtoffer.
... op de politie die jouw papa heeft opgepakt.
... op jezelf omdat je niets hebt kunnen doen om dit te voorkomen. 

D. Misschien ben je beschaamd...

... om wat je papa (of mama) gedaan heeft.
... omdat je denkt dat je papa (of mama) "zot" is of abnormaal.
... omdat jouw gezin zo anders lijkt dan dat van andere kinderen.
... omdat anderen je uitlachen.

E. Misschien voel je je schuldig...

... omdat iemand die jij goed kent het slachtoffer is.
... omdat je denkt dat jij misschien iets verkeerd hebt gedaan waardoor je papa (of mama) zich zo is gaan gedragen.
... omdat je boos bent op papa (of mama) en niet op bezoek wil in de gevangenis.
... omdat iedereen in je gezin zo verdrietig is nu en je hen niet kan troosten.

F. Misschien ben je blij...

... omdat je nog altijd kan spelen en plezier maken met vrienden.
;.. omdat je een goed rapport had.
... omdat je papa (of mama) terug thuis is na een tijdje in de gevangenis.

Wat je ook voelt, of niet voelt, een gevoel is nooit juist of fout. Het is er gewoon, en het mag er zijn! Iedereen heeft zo zijn eigen manier om zich terug beter te voelen: misschien wil je met iemand praten over jouw gevoelens, dan voel je je minder alleen. Maar dat helpt niet bij iedereen. Anderen vinden het fijner om naar muziek te luisteren, of hard te gaan sporten, of een knuffel te vragen aan je ouder(s), of te gaan wandelen met de hond... Zolang je maar een manier vindt om niet helemaal alleen te blijven zitten met al die gevoelens. 
En natuurlijk voel je je niet heel de tijd slecht door wat er gebeurd is, gelukkig maar! Het is belangrijk dat je ook gewoon verder kan gaan met jouw leven: je school, vrienden, hobby’s…

E. Gaat mijn papa (of mama) gestraft worden? En hoe dan?
F. Wat zijn de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor de slachtoffers?
G. Wat gaan mijn vrienden van mij denken als ze dit te weten komen?
H. Is het waar wat er in de krant allemaal over mijn papa (of mama) staat?
I. Waarom dat slachtoffer? En hoe komt het dat het niet met mij is gebeurd?
J. En wat als papa (of mama) ook met mij iets seksueel grensoverschrijdends heeft gedaan?
Hulp en advies
Een lijf vol gevoelens
Seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat is dat?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat is dat?

De ouders van Jef, Kaat en Munir hebben heel verschillende dingen gedaan, maar het zijn allemaal voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn alle soorten handelingen waarmee je op seksueel gebied de grenzen van iemand anders overtreedt, zoals: iemand strelen aan de borsten zonder dat zij dit wil, iemand dwingen om porno te kijken, seksueel getinte opmerkingen maken, iemand verkrachten,….Het kan te maken hebben met aanrakingen (zoals in het verhaal van de papa’s van Jef en Munir), maar er is niet altijd direct lichamelijk contact; ook met woorden of beelden kan je seksueel grensoverschrijdend gedrag plegen (zoals in het verhaal van de papa van Kaat). Het kan gaan om iets dat één keer gebeurt, maar het kan ook meerdere keren gebeuren, soms zelfs maanden- of jarenlang. Zowel kinderen als volwassenen kunnen slachtoffer zijn van SGG maar het komt vaker voor dat kinderen of jongeren slachtoffer zijn. En het kan zowel binnen de familie als buiten de familie gebeuren, maar meestal is de pleger wel een bekende van het slachtoffer. Er bestaan wat veel verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Net zoals er wetten zijn in ons land die zeggen dat je niet mag stelen of niet dronken met de auto mag rijden, zijn er ook wetten die bepalen waar de grenzen liggen van wat mag en wat niet mag op seksueel vlak. Stelen is verboden om zo de spullen van iedereen te beschermen. Stel je voor dat iedereen zomaar je spullen mocht weg nemen, dan zouden onze bezittingen nooit veilig zijn! We zijn niet alleen baas over onze eigen spullen, maar ook over ons eigen lichaam, dat noemen we “zelfbeschikkingsrecht”! Iedereen heeft grenzen rond zijn of haar lichaam: die zijn onzichtbaar maar zijn heel belangrijk! Want als iedereen ons zomaar mocht aanraken heel de tijd zouden we ons niet veilig en goed kunnen voelen. En daarom zijn op seksueel vlak sommige dingen verboden. 

Één van de belangrijkste regels is dat het verboden is om seksueel contact te hebben zonder wederzijdse toestemming. Wederzijdse toestemming betekent dat er toestemming is van beide partijen en dat er op geen enkele manier dwang wordt gebruikt. Soms is het heel duidelijk dat er wél dwang gebruikt is, bijvoorbeeld als iemand met een wapen bedreigd en dan verkracht wordt. Maar vaker worden seksuele grenzen op een minder duidelijke manier overtreden. Bijvoorbeeld door het slachtoffer te dwingen tot geheimhouding, met kadootjes om te kopen, of door misbruik te maken van je machtspositie (als leraar over je leerlingen bijvoorbeeld, zoals in het voorbeeld van de papa van Jef). Toegeven is niet hetzelfde als toestemmen! 
 

Een andere belangrijke regel is dat er gelijkwaardigheid moet zijn tussen mensen als die seksueel contact hebben. Gelijkwaardigheid is er alleen als er geen (te) grote verschillen zijn in leeftijd, grootte, intelligentie... Tussen een kind en een volwassene is er dus geen gelijkwaardigheid: kinderen zijn (deels) afhankelijk van volwassenen voor de zorg en opvoeding, zijn fysiek kleiner en minder sterk dan volwassenen, zijn seksueel minder rijp dan volwassenen, hebben nog niet (alle) kennis die nodig is om te kunnen beslissen over seksuele handelingen… Om die redenen beschermt de wet kinderen en jongeren extra door te zeggen dat seksueel contact met iemand jonger dan 16 jaar steeds verboden is en door zwaardere straffen op te leggen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag op kinderen en jongeren dan op volwassenen. 

Wil je meer weten over gezonde seksualiteit of over seksueel grensoverschrijdend gedrag, neem dan eens een kijkje op deze website: www.allesoverseks.be.

bottom of page