top of page

Welkom

Welkom op de website voor partners van plegers van zedenfeiten. Hopelijk kan je op deze pagina’s antwoorden vinden op de vele vragen waar partners mee zitten. Je kan naar algemene informatie over seksueel misbruik op zoek gaan. Maar we hebben ook veel informatie bijeengebracht die specifiek is voor partners van plegers.

Wie zijn partners van plegers?

Er is eigenlijk niet zo veel geweten over partners van plegers. Wie zijn ze?

 

Er zijn partners die na het uitkomen van de feiten bij de pleger gebleven zijn. Dit is niet uitzonderlijk. Zij kunnen met heel moeilijke situaties te maken krijgen. Ze kunnen de vraag naar hun hoofd geslingerd krijgen: “Waarom stamp je hem niet buiten?”. Onbegrip is er vaker in de ruimere kennissenkring, bij collega’s, eventueel in de buurt. De nauwere familiekring heeft misschien meer begrip voor de keuze van de partner om bij de pleger te blijven. Al komt het ook geregeld voor dat een familie uit elkaar valt: een deel steunt de partner en pleger, en een ander deel niet.

Partners die bij de pleger blijven, stellen zich ook andere vragen. Heb ik iets niet gezien? Had ik iets moeten zien? Hoe moet het nu voort? Wat zullen de gevolgen zijn voor mij en mijn gezin?

 

Gelijkaardige vragen worden gesteld door partners die wel weggingen en dus ex-partner geworden zijn. Ze hebben de keuze gemaakt om te breken met de pleger en ze kunnen daar verschillende redenen voor hebben. Bijvoorbeeld de veiligheid van de kinderen en het gezin. Of kwaadheid en schaamte. Wat betekent het om het huis, het bed te hebben gedeeld met iemand die van seksueel misbruik beschuldigd wordt? De huidige band kan wel worden verbroken, maar niet die uit het verleden. Hoe daarmee omgaan?

Ten derde zijn er ook nieuwe partners die de pleger leren kennen, na de feiten of na de veroordeling. Hoe zijn ze het te weten gekomen? Wisten ze het van bij de kennismaking met de pleger? Of zijn ze het naderhand te weten gekomen? En wie heeft ze het verteld?

En ten slotte zijn er partners die het niet weten. Een pleger kan ook beschuldigd en zelfs veroordeeld worden zonder dat zijn omgeving op de hoogte is. Daarnaast zijn er ook plegers die (nog) niet gepakt zijn. Partners die het niet weten, zullen niet op deze website kijken. Tenzij ze het (nog) niet ‘officieel’ weten maar wel iets vermoeden…?

Partners kunnen nog op een heel andere manier van elkaar verschillen. Veel partners zijn totaal verrast en ontzet op het moment dat de feiten uitkomen. Ze hebben niets geweten en de confrontatie schudt hen danig dooreen (lees bijvoorbeeld het verhaal van Jasmien).

Andere partners hebben wel iets geweten of vermoed. Ze knepen een oog dicht, ze wilden het niet weten, ze dachten misschien dat het hun zaak niet was en dat het wel voorbij zou gaan... De evolutie in de maatschappij is dat dit meer en meer schuldig verzuim wordt genoemd. Schuldig verzuim is het nalaten van een persoon in nood te helpen. Het blijft natuurlijk zo dat de dader verantwoordelijk is voor het misbruik zelf. Maar wegkijken en niet reageren kan ook tot vervolging leiden.

Er zijn evenwel ook partners die actief hebben meegedaan of passief waren betrokken en heel goed wisten wat er aan de hand was. Zij kunnen zich afvragen hoe het komt dat ze dit deden. Kan er dan ook sprake zijn van een daderproblematiek?

 

Ten slotte zijn er ook partners die het misbruik ontkennen en niet kunnen aanvaarden dat hun wederhelft zoiets kan gedaan hebben. Misschien ontkennen ze terecht. Valse beschuldigingen bestaan en zelfs gerechtelijke dwalingen die tot een onterechte veroordeling kunnen leiden, komen voor. Maar ontkenning is vaak ook een keuze om het niet te willen weten, om de harde realiteit niet onder ogen te moeten zien.

Hieronder vindt u meer informatie:

bottom of page