top of page

Algemene tips voor partners

Het is niet verkeerd of verwerpelijk om van iemand te houden die seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd of daarvan wordt verdacht. De huidige wetenschappelijke kennis laat toe om in vol vertrouwen te zeggen dat er hulp bestaat en dat achterliggende problemen behandelbaar zijn. Hier volgen enkele tips wat je als partner kan doen.

A. Wanneer misbruik wordt ontdekt, kan het helpen om het volgende te doen:

 • Steun je partner om hulp te zoeken.

 • Wees erop voorbereid dat sommige vrienden of kennissen niet zullen begrijpen dat je ervoor kiest bij je partner te blijven.

 • Kies enkele goede vrienden en familieleden om in vertrouwen te nemen. Blijf niet alleen zitten met je gevoelens.

 • Neem tijd voor jezelf. Je kunt je partner en familieleden niet helpen, indien je zelf uitgeput en opgebrand bent.

 • Informeer jezelf over seksueel misbruik. Zoek informatie op internet. Lees iets over therapie en hulpverlening, zodat je je partner kan steunen.  

 • Bespreek je vragen en twijfels ook rechtstreeks met de hulpverleners van je partner.

 • Bereid je erop voor dat je partner door moeilijke periodes kan gaan tijdens therapie.  

 • Onthoud dat woede en kwaadheid erbij horen en deel uitmaken van de moeilijke tijd waar je doorheen moet.

 • Ook depressieve gevoelens komen vaak voor en zijn nu eenmaal een gevolg van een situatie die heel overweldigend kan zijn.

 • Luister, luister en luister.

 • Denk eraan dat dit niet jouw schuld is. Ieder is verantwoordelijk voor zijn gedrag en jouw partner is verantwoordelijk voor wat hij/zij heeft gedaan.

 • Anderen zullen misschien wel een deel van de schuld in jouw schoenen proberen te schuiven. Concentreer je dan op de echte vrienden die je steunen.

 • Indien je kinderen hebt, spreek dan met hen ook over wat zij meemaken. Hoe is het voor hen? Wat kunnen zij op school of bij vrienden tegenkomen?

 • Dicteer niet wat anderen moeten doen of zeggen, maar geef de kans om erover te praten en samen naar een oplossing te zoeken.

B. Wanneer je partner door de politie wordt opgepakt, kan het helpen om:

 • Te beseffen dat je er nu alleen voorstaat en dat dit gepaard gaat met gevoelens van verdriet, kwaadheid en verwarring.  

 • Niet alle tijd in details en procedures te steken, maar te denken aan wat nodig is voor herstel. Loop niet blind achter alles aan, maar overleg en laat je bijstaan.

 • Te respecteren dat niet iedereen op bezoek wil gaan naar de gevangenis.  

 • Je te informeren over de regels die gelden in de gevangenis en ze op te volgen.

 • Op verschillende manieren contact te houden met je partner in de gevangenis (brieven, foto’s, …). Je partner zal behoefte hebben aan informatie over de buitenwereld en dan ben jij één van zijn belangrijkste bronnen.

 • Je partner aan te moedigen ook niet alleen van jou afhankelijk te zijn. Hij kan kranten lezen, televisie kijken, met de advocaat spreken, ander bezoek ontvangen,…

 • Ook aandacht aan je kinderen te blijven besteden en je niet helemaal door de vragen van de partner te laten opslokken.

 • Voorbereid te zijn op slecht nieuws, teleurstellende brieven of bezoekjes. Het leven gaat op en af en dit zal zeker een moeilijke periode zijn.

 • Eerlijk te zijn tegen je partner dat je het moeilijk hebt, dat je je best doet, maar dat de financieën beperkt zijn, dat je tijd beperkt is,…

C. Wanneer je partner weer wordt vrijgelaten, kan het helpen om:

 • Te beseffen dat hiermee niet alle problemen opgelost zijn.

 • Voorbereid te zijn op een reeks regels die hij/zij zal moeten volgen en die misschien ook gevolgen zullen hebben voor het gezinsleven.

 • Je partner te stimuleren zich aan alle voorwaarden te houden en hem/haar te steunen om hulp te zoeken en zijn/haar leven weer goed in handen te nemen

 • Eraan te denken dat misschien niet iedereen in de omgeving of de buurt blij zal zijn.

D. In het algemeen is het belangrijk om:

 • Hulp voor jou, voor jouw gezin en voor de partner een kans te geven.

 • Naar gepaste hulp op zoek te gaan. Niet alle hulpverleners hebben ervaring met dit soort problemen.

 • Je goed te informeren over dadertherapie. Er is de laatste jaren veel vooruitgang op dit vlak geboekt. Wie gemotiveerd aan zijn therapie meewerkt, heeft een heel goede kans om niet te hervallen.

 • Geen overhaaste beslissingen te nemen en geen bruggen op te blazen op basis van emoties die in dit soort situaties bij momenten tijdelijk hoog kunnen oplaaien.

 • Hoopvol te blijven en de toekomst een kans te geven.

Indien je nog meer tips wenst, raadpleeg dan 'Wat ik kan doen?'

A. Wanneer misbruik wordt ontdekt, kan het helpen om:
B. Wanneer je partner door de politie wordt opgepakt, kan het helpen om:
C. Wanneer je partner weer wordt vrijgelaten, kan het helpen om:
D. In het algemeen is het belangrijk om:
bottom of page