top of page

Therapie en gepaste hulp

A. Wat houdt dadertherapie in?

Voor mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld of denken dit te zullen doen, bestaat er hulp. Er bestaan centra die specifiek voor dit probleem therapie aanbieden. Mogelijk is dit iets voor jouw partner, of je partner werd naar zo’n centrum doorverwezen door justitie, of je partner is er al een tijdje in begeleiding,… Veel partners hebben vragen over wat zo’n therapie inhoudt.
Voor meer duiding bij dadertherapie verwijzen we naar een deel van de website van I.T.E.R., waar je op de volgende pagina vanaf vraag 13 meer informatie vindt. Blijven er echter nog vragen onbeantwoord, klik dan door naar Andere vragen over therapie of raadpleeg een hulpverlener: Contact met een hulpverlener.

B. Andere vragen over therapie

Dit deel van de website wordt voorbereid.

C. Wat houdt partnertherapie in?

Systeemtherapie (de vroegere gezins- en relatietherapie) houdt in dat er samen met de therapeut wordt nagedacht over wat de relatie kan betekenen voor het koppel (of gezin) na het plegen van de zedenfeiten. Elke therapie is verschillend en wordt afgestemd op de vraag van het koppel of gezin. In een eerste fase wordt besproken wat therapie kan betekenen en hoe de therapie nuttig kan zijn. En omdat dit voor beide partners verschillend kan zijn, wordt voldoende tijd besteed aan deze fase om de violen op elkaar afgestemd te krijgen. Pas na deze fase start de therapie effectief. Het uiteindelijke doel en de inhoud van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag. De therapie kan met het koppel en met het gezin gebeuren, maar ook individueel. Ook de duur en de frequentie ervan is telkens verschillend en wordt besproken.

D. Heb ik zelf nood aan therapie of begeleiding?

Er bestaan veel problemen die ook last voor de partner veroorzaken. Voor sommige van die problemen bestaat al lang het bewustzijn dat er ook hulp en aandacht voor partners moet zijn. Alcohol en drugverslaving is zo’n voorbeeld. Alcoholpatiënten wordt vaak aangeraden om een AA-groep te volgen. Voor partners bestaat de mogelijkheid om hulp en steun te zoeken bij Al Anon. De onderstaande vragenlijst is een beetje geïnspireerd op een vragenlijst die partners van alcoholpatiënten kunnen gebruiken om te beoordelen of ze zelf hulp en steun kunnen gebruiken.

Hieronder vind je twintig vragen voor partners die je één voor één rustig kan overlopen en bekijken of ze op jou van toepassing zijn. Een JA-antwoord op een of meerdere vragen betekent dat je een bepaalde last ervaart die te maken heeft met de seksuele problemen van je partner. De lijst levert echter geen score op. Het kan zijn dat je één vraag zo belangrijk vindt, dat het voor jou al een reden kan zijn om er toch eens wat langer bij stil te staan en er misschien met iemand over te gaan spreken. Het kan ook zijn dat iemand tot de conclusie komt dat 3 of 4 lastkanten wel te dragen zijn, maar dat 5 of 6 net te veel is. Dat kan voor ieder verschillend zijn dus.

 1. Voel je je soms gekwetst, beschaamd of vernederd door het seksueel gedrag van je partner?

 2. Ben je bang om je partner op zijn gedrag aan te spreken uit angst dat hij of zij je zou kunnen verlaten?

 3. Heb je soms het gevoel dat je partner jouw controle nodig heeft om seksueel op het goede pad te blijven?

 4. Lig je wel eens wakker of pieker je vaak over de seksuele problemen van je partner?

 5. Heb je ooit tegen jezelf gezegd ‘nu is het genoeg geweest met de seksuele problemen van mijn partner… nog één keer en ik ga weg’? En ben je dan toch gebleven?

 6. Heb je al eens de indruk gehad dat je zelf iets moest ondernemen om te voorkomen dat je partner op seksueel gebied iets raars of verkeerds zou doen? Bijvoorbeeld iets weggooien, je speciaal kleden, bedenkelijke porno verwijderen,…

 7. Hebben seksuele problemen of voorkeuren van je partner ooit geleid tot discussies waarbij je achteraf toch met een vreemd gevoel bleef zitten?

 8. Heb je wel eens moeten liegen tegen anderen om je partner te excuseren voor iets dat hij of zij in de seksuele sfeer had gedaan? Bijvoorbeeld avances, ongepast taalgebruik, aanrakingen,…

 9. Zijn er ooit financiële problemen geweest omwille van seksuele voorkeuren van je partner?

 10. Heb je wel eens seks gehad met je partner op een manier die je beschamend, ongemakkelijk of zelfs schadelijk of gevaarlijk vond, maar waar je in toestemde uit schrik dat je partner de relatie anders zou beëindigen ?

 11. Heb je de indruk dat over seks spreken met je partner heel moeilijk is, omdat je nooit weet wat hij of zij nu echt wil zeggen of echt voelt?

 12. Heb je ooit gevoelens van hopeloosheid en levensmoeheid gehad omwille van het seksuele gedrag van je partner?

 13. Heb je vaak seks moeten gebruiken om de vrede in het gezin te bewaren en je partner tevreden te stemmen?

 14. Is seks op één of andere manier (Bijvoorbeeld seks hebben, erover praten of je zorgen maken, plannen maken en afspraken regelen,…) voortdurend in de relatie aanwezig?

 15. Heb je je ooit alleen en machteloos gevoeld ten gevolge van het seksueel gedrag van je partner?

 16. Ben je ooit met politie of justitie in aanraking gekomen omwille van het seksuele gedrag van je partner? Of heb je ooit gedacht dat het nog wel zover zou kunnen komen?

 17. Denk je dat problematisch seksueel gedrag toch niet te controleren is, omdat het wordt veroorzaakt door anderen of door de maatschappij of door erfelijkheid ?

 18. Heb je ooit de indruk gehad dat je partner zich vreemd en ongepast gedroeg ten opzichte van kinderen zonder dat je erover kon of durfde praten?

 19. Voel je je alleen als je aan de seksuele problemen met je partner denkt

 20. Denk je dat je toch geen invloed hebt op je partner en dat hij of zij met zorgwekkend seksueel gedrag zal voortdoen wat je er ook van moge zeggen?

Herken je zelf meerdere zaken op basis van deze vragen? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon of een hulpverlener.

E. Waar kan ik nog naar toe?

Als partner kan je jezelf en/of de pleger aanmelden bij een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, wanneer er (mogelijk) een situatie van verwaarlozing of mishandeling van een kind bestaat. Je kan dit anoniem doen, alsook over een situatie buiten jouw gezin of familie. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling zal alle betrokkenen spreken en inschatten welk gevolg aan de situatie moet worden gegeven. Deze centra zijn tevens gespecialiseerd in seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Je kan ook aangifte doen van het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de politie, wanneer je wenst dat er een PV (proces verbaal) wordt opgemaakt. Zij kunnen dit melden aan het Parket. Dit betekent dat er meer onderzoek kan komen. Het is mogelijk dat men vervolgens het gerecht inschakelt.

 

Soms kan herstelbemiddeling helpen. Ga eerst na of bemiddeling iets voor je partner is. Het is een ingrijpend proces, maar dat kan ook helend werken. Hier vind je meer info.

Met elke vraag omtrent seksueel overschrijdend gedrag door je partner kan je ook terecht bij een gespecialiseerd centrum voor daderhulp. Die centra bestaan zowel voor volwassenen als voor minderjarigen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld. I.T.E.R. is zo’n centrum en heeft daarom deze site opgericht. Maar wat kan je als partner verwachten van de hulpverlening bij I.T.E.R.? Op deze website vind je ook contactgegevens van andere centra voor daderhulp.

 

Je kan ook altijd bij een huisarts aankloppen.

 

Tot op heden bestaat er geen specifiek hulpverlening voor partners van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) kan je wel steeds met vragen voor psychische hulp en ondersteuning terecht. Deze centra kunnen zelf begeleiding bieden. 

Je kan tevens aankloppen bij een centrum algemeen welzijnswerk (CAW) met je hulpvraag. Zij helpen je de gepaste hulp zoeken, eventueel binnen de diensten van het CAW zelf.

 

De gepaste keuze maken en het aanspreken van een bepaalde dienst zijn niet steeds evident. Als je twijfelt waar je terecht kan met je vraag, contacteer dan een I.T.E.R.-hulpverlener via een mailtje naar brievenbus@familievan.be. Verder vind je hier nog een lijst met links naar verscheidene hulpverlenende instanties. Heb je zelf nog een interessant voorstel voor deze lijst, laat het dan weten

A. Wat houdt dadertherapie in?
B. Andere vragen over therapie
C. Wat houdt partnertherapie in?
D. Heb ik zelf nood aan therapie of begeleiding?
E. Waar kan ik nog naartoe?
bottom of page